KDO SE O VÁS POSTARÁ?

Mgr. Petra Solarská

Fyzioterapeutka

Petra je absolventkou magisterského oboru fyzioterapie na FTVS UK v Praze, studium dokončila v roce 2014. Během své praxe měla možnost získat zkušenosti v nemocničním i ambulantním prostředí se zaměřením zejména na ortopedickou a neurologickou problematiku. Ve své práci využívá zejména koncepty vývojové kineziologie (Dynamická neuromuskulární stabilizace, Brunkow), měkké a mobilizační techniky, prvky jógy a funkčního fyziotréninku.

Absolvované kurzy

Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře – část A, B

Aplikace metody Roswithy Brunkow

Diagnostika a rehabilitace pacientů se závratí

Úvod do metody viscerální manipulace

Centrovaná postura v kontextu vývojové kineziologie

Mobilizace v kontextu svalových řetězců

Celostní přístup v terapii pánevního dna

Spirální stabilizace páteře – část 1A , 1B

Senzomotorická stimulace

Synergická reflexní terapie

Kinesiotaping

Rehabilitace spastické parézy – část A, B

Pediatric Physiotherapy (půlroční stáž na univerzitě Avans Hogeschool, Breda – Nizozemí)

Basic a Advanced TheraSuit Method®

Test motoriky pro děti MABC-2

Úvod do Neuro-vývojové stimulace Pohybem se učíme®

Snoezelen v teorii a praxi

Hra jako terapie

Neurorehabilitace u dětí s DMO

Neurorehabilitace BABY (děti 0-2 roky)

Bobath koncept u dětí s dg. DMO

Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta

Noha dítěte s dětskou mozkovou obrnou

Funkční trénink dětí a dospívajících

Rebox­‑Physio Classic

Neinvazivní laserová terapie

Instruktor fitness licence B

Masér pro sportovní a rekondiční masáže

Vzdělání

2019 – dosud: Masarykova univerzita (Brno), doktorské studium Kinantropologie

2011 – 2014: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (Praha), magisterské studium fyzioterapie

2008 – 2011: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (Praha), bakalářské studium fyzioterapie

Pracovní zkušenosti

2019 – dosud: Nestátní zdravotnické zařízení Fyzioness

2018 – 2019: Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ústav rehabilitace – odborný asistent

2016 – 2018: Sanatoria Klimkovice, dětské oddělení

2014 – 2016: Neurorehabilitační klinika Axon (Praha)

2013 – 2014: Centrum Prof. Čecha s.r.o. (Praha)

2012 – 2013: Nemocnice Říčany a.s., rehabilitační oddělení

2011 – 2013: Akademie věd ČR (Praha) – fyzioterapeut OSVČ

2011: Olivova dětská léčebna o.p.s. (Říčany)

Bc. Marcela Tichavská

Fyzioterapeutka

Marcela je fyzioterapeutkou s více jak 30-ti letou praxí z ambulantních, lázeňských i nemocničních zařízení. V rámci své specializace poskytuje neurorehabilitační péči dospělým i dětským pacientům s využitím prvků konceptu TheraSuit a neurovývojové stimulace. U dospělých pacientů využívá zejména měkkých a mobilizačních technik, metodu Ludmily Mojžíšové a cvičení s důrazem na myofasciální řetězce.

Absolvované kurzy

Měkké a mobilizační techniky

Mobilizace žeber metodou Mojžíšové

Manuální terapie dle B. Mulligana

Léčba idiopatické skoliosy metodou aktivní segmentální centrace

Spirální stabilizace páteře – část 1A, 1B, 1C

The S-E-T Concept (Sling Exercise Therapy) s využitím TerapiMaster systému

Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP I. část

Řetězení poruch v pohybovém aparátu

Diagnostika a terapie ramenního kloubu

Horní končetina – vyšetření, diferenciální diagnostika, léčba

Dolní končetina – vyšetření, diferenciální diagnostika, léčba

Rehabilitace spastické parézy – část A , B

Basic a Advanced TheraSuit Method®

Snoezelen v teorii a praxi

Úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace Pohybem se učíme®

PANat se vzduchovými dlahami

Fyzioterapie v pediatrii 1

Fyzioterapie v pediatrii 2 – praktická aplikace vývojové kineziologie

Neurorehabilitace u dětí s DMO

Rebox­‑Physio Classic

Míčková facilitační a mobilizační technika

Diagnostika a rehabilitace pacientů se závratí

Vzdělání

2010 – 2013: Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Hradci Králové, bakalářské studium fyzioterapie

1985 – 1989: Střední zdravotnická škola (Ostrava), studijní obor rehabilitační pracovník

Pracovní zkušenosti

2021 – dosud: Nestátní zdravotnické zařízení Fyzioness

2022 – dosud: Arcada Neuromedical Center

2014 – 2022: Spojené arabské emiráty – soukromá praxe dětského fyzioterapeuta

2013 – 2014: Neurorehabilitační klinika Axon (Praha) – vedoucí fyzioterapeut

2009 – 2012: Sanatoria Klimkovice

2003 – 2009: Poliklinika Hrabůvka (Ostrava)

1993 – 2002: Lázně Darkov

1993: Karvinská hornická nemocnice – rehabilitační oddělení

1989 – 1991: Lázně Darkov

Lucie Janalíková, DiS.

Fyzioterapeutka

Lucka je všestrannou fyzioterapeutkou s 10-ti letou praxí v jedné z největších nemocnic (FN Ostrava). Ve své práci využívá koncepty vývojové kineziologie, měkké a mobilizační techniky a cvičení pro ovlivnění funkce myofasciálních řetězců. Je terapeutkou McKenzie konceptu pro pacienty s bolestmi v oblasti páteře a výhřezy plotének. Působí i na klinice tradiční čínské medicíny, odkud čerpá inspiraci k celostnímu terapeutickému přístupu.

Absolvované kurzy

Certifikovaný kurz: Terapeutický koncept bazální programy a podprogramy

Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému

Mobilizace v kontextu svalových řetězců

Celostní přístup v terapii pánevního dna

McKenzie koncept, část A – C (bederní páteř, krční a hrudní páteř, dolní končetiny)

Redcord® Medical Neurac, část 1, 2 (horní končetiny, krk, dolní končetiny, záda a pánev)

Diagnostika a terapie ramenního kloubu

Diagnostika a terapie kolenního kloubu

Fyzioterapie pohybového aparátu – řetězení

Úvod do metody viscerální manipulace

Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky ve fyzioterapii

Fyzioterapie inkontinentních pacientů – ostravský koncept

Rebox-Physio Classic

Workshop klinické aplikace proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Intenzivní kurz Feldenkraisovy metody

Rehabilitační metoda SM-Systém – Funkční stabilizace a mobilizace páteře

Terapie poruch dýchání

Základní strategie přesunů osob s míšní lézí (postura-stabilita-přesuny)

Terapie funkčních poruch pánevního dna

Využití fyzioterapie při onemocnění Morbus Bechtěrev

Úvod do Pilates Medical

Kineziologie dolní končetiny a nohy – terapeutické postupy

Hallux Valgus

Škola Shiatsu

Vzdělání

2018 – Atestační zkouška v oboru specializačního vzdělávání Aplikovaná fyzioterapie (NCO NZO Brno)

2002 – 2005: Střední zdravotnická škola a vyšší zdravotnická škola v Českých Budějovicích (obor Diplomovaný fyzioterapeut)

Pracovní zkušenosti

2019 – dosud: Nestátní zdravotnické zařízení Fyzioness

2019 – dosud: Sakura Clinic

2008 – 2019: Fakultní nemocnice Ostrava